Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Môn phái
Xếp hạng cấp độ
Hạng Tên Cấp
1 -Reiji- 91
2 CamNgo 86
3 Moon 85
4 thaola 85
5 hieubơm 83
6 TùngBarry 83
7 0989015322 82
8 PeLo 81
9 ZzJanezZ 80
10 MrBlue 80
11 -=DKM=- 78
12 mrtkpro 77
13 ĐaoCa 76
14 SoockEvar 76
15 NgaoHạo 74
16 EmLaEm 73
17 LinhTuuSon 73
18 GàCon SQ 73
19 OngChua 72
20 Xilun 71
Xếp hạng Pet
Hạng Tên Cấp
1 -Reiji- 114
2 CamNgo 112
3 thaola 111
4 Moon 109
5 TùngBarry 106
6 ZzJanezZ 105
7 hieubơm 102
8 PeLo 100
9 0989015322 97
10 -=DKM=- 94
11 MrBlue 91
12 SoockEvar 87
13 OngChua 86
14 ĐaoCa 86
15 mrtkpro 80
16 NgaoHạo 80
17 Moon 80
18 EmLaEm 80
19 LinhTuuSon 77
20 Xilun 77
Xếp hạng Thú cưỡi
Hạng Tên Cấp
1 Urdy 111
2 CLGTDKLM 111
3 TrangTùng 111
4 OngChua 111
5 TùngBarry 111
6 gaconpro 111
7 GàCon SQ 111
8 NgaoHạo 111
9 LinhTuuSon 111
10 CamNgo 111
11 hieubơm 111
12 thaola 111
13 PeLo 111
14 MrBlue 111
15 -=DKM=- 111
16 ZzJanezZ 111
17 mrtkpro 111
18 -Reiji- 111
19 123alo 101
20 SLongKaKaS 101